1. Startseite
  2. Register
  3. Werke
  4. Melho, Philippu ...

Melho, Philippus de (1753): Triumph der waarheid: Zynde eene beknopte en kragtige wederlegging van de voornaamste dwaalingen der roomsche kerke, med verdediginge van de daar tegen gestelde catholyke waarheid, die in de gereformeerde kerke geleerd word...; In de tamulsche taale opgesteld... / door Philippus de Melho, Colombo: Boekdrukkery door Johann Frederik Christoph Dornheim

Erwähnt in:


Zitierhinweis

Melho, Philippus de (1753): Triumph der waarheid: Zynde eene beknopte en kragtige wederlegging van de voornaamste dwaalingen der roomsche kerke, med verdediginge van de daar tegen gestelde catholyke waarheid, die in de gereformeerde kerke geleerd word...; In de tamulsche taale opgesteld... / door Philippus de Melho, Colombo: Boekdrukkery door Johann Frederik Christoph Dornheim. In: Wilhelm von Humboldt: Online-Edition der Sprachwissenschaftlichen Korrespondenz. Berlin. Version vom 15.03.2023. URL: https://wvh-briefe.bbaw.de/Werk?id=1545

Versionsgeschichte

Frühere Version des Dokuments in der archivierten Webansicht ansehen