Senerpont Domis, W. J. C. de (1827): Hollandsch en Javaansch woordenboekje, behelzende de woorden, die in de dagelijksche verkeering het meeste te pas komen, Semarang: Tjokro die Wirio

Erwähnt in: