He mau himeni e ori ia Jehova, i ke akua mau (Geistliche Lieder), 1826

Erwähnt in: