Roorda van Eysinga, Philippus Pieter (1834): Algemeen Nederduitsch en Javaansch Woordenboek, in de Kromo-, Ngoko-, Modjo- en Kawische taal, met geauthographieerde tafel, Kampen: Van Hulst

Erwähnt in: