Roorda van Eysinga, Philippus Pieter (1835): Javaansche Spraakkunst, of de wijze om op eene gemakkelijke manier de Javaansche taal te leeren schrijven, lezen en spreken, Amsterdam: J. Allart Rietberg

Erwähnt in: