Reuvens, Caspar Jacob Christiaan (1826): Verhandeling over drie groote steenen beelden in den jare 1819 uit Java naar de Nederlanden overgezonden, Amsterdam: Pieper & Ipenbuur

Erwähnt in: