Roorda van Eysinga, Philippus Pieter (1825): Maleisch en nederduitsch woordenboek: onder goedkeuring en begunstiging der Hooge Regering van Nederlandsch Indië, vervaardigd en uitgegeven door P. P. Roorda van Eysinga, Batavia: Lands Drukkery

Erwähnt in: