Bābū Rāma (Hrsg.) (1808/1809): Śrīmad Bhagavad Gītā, Calcutta: Bābūrāma Press

Erwähnt in: