Olivier, Johannes (1827–1830): Land- en Zeetogten in Nederland’s Indie, en eenige Britsche etablissementen, gedaan in de jaren 1817 tot 1826, 3 Bände, Amsterdam: Sulpke

Erwähnt in: