Meinicke, Carl Eduard (1832): [Rez.] Joh. Olivier, Land en Zeetogten in Nederland’s Indie, en eenige Britsche etablissementen, gedaan in de jaren 1817 tot 1826, met Platen. Tom. 1–3. Amsterdam 1827–1830. 3 Vol. 8, und zu Verhaal van eene Reise naar en langs de Suidwestkust van Nieuwguinea gedaan in 1828. Door J. Modera. Harlem 1830. 1. Vol. 8. In: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, 2. Band, Oktober, S. 612–616

Erwähnt in: