Werndlij, George Hendrik (1823): Maleische spraakkunst, herzien en uitgegeven op last van de hooge regering van Nederlandsch Indië door C. van Angelbeek, Batavia: Lands Drukkerij

Erwähnt in: