Ny teny n’andriamanitra, atao hoe, testamenta ’ny Jesosy Kraisty, An-Tananarivo 1830

Erwähnt in: