Jones, David (1828): Ny anarany sy ny fombany ny olona lazai’ny amy ny Soratra masina. No foroni’ny ary, An-Tananarivo: Missionary Press

Erwähnt in: