Ny Filazan-Tsara no Soratany i Jaony, An-Tananarivo: Missionary Press 1829

Erwähnt in: