Ny taratasy voalohany atao oe, Jenesisy, Antananarivo: Missionary Press 1831

Erwähnt in: