Moor, Edward (1810): Srı̄ Sarva dev samā. The Hindu pantheon, London: J. Johnson

Erwähnt in: